Revision

Med ett digitalt arbetssätt och genuin kompetens skapar vi en effektiv lagstadgad revision och levererar de kringtjänster som våra kunder efterfrågar.

Redovisning

Genom att arbeta digitalt och effektivt ser vi till att löpande skapa de rapporter som beskriver bolagets finansiella ställning.

Skatt

Vi utför deklarationer och planering inför beskattning. Vi har ett brett nätverk och arbetar nära organisationen LR Revision och Redovisning där vi har tillgång till många olika experter inom specialiserade frågor.