Redovisning

Vår redovisningsavdelning ser till att göra det enklare för dig som företagare att bedriva din verksamhet. Genom att arbeta digitalt och effektivt ser vi till att löpande skapa de rapporter som beskriver bolagets finansiella ställning samt erbjuda analyser och uppföljning av resultat för att kunna underlätta vid planering av din verksamhet. Givetvis följer vi alla lagar och den normgivning som finns inom området och ser till att löpande uppdatera oss utifrån förändringar i lag och praxis. Vi erbjuder redovisning genom Fortnox som är ett modernt program där kunden kan följa redovisningen via molntjänst.

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur vi kan underlätta pappersarbetet för just dig och din verksamhet. Vi utför löpande redovisning, löneadministration, momshantering, bokslut, årsredovisning, deklarationer.

Länkar

Fortnox